inboedeltaxatietaxateur waarde Breda

Heeft u een officieel, juridisch erkend, taxatierapport nodig, dan kan ik voor u  de aangewezen persoon zijn.

Gecertificeerd door Hobéon (Stichting Hobéon/SKO op basis van de Regelingen SRZ)) en geregistreerd door de  Federatie T.M.V.  (Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilingmeesters in roerende zaken)  ben ik juridisch erkend als taxateur roerende zaken (specialiteit meubelen voor 1700).
Een gecertificeerd taxatierapport kan dienst doen bij :
– juridische geschillen
inboedel verdelingen (zoals bij erfenissen of echtscheidingen),
beneficiaire aanvaardingen (van een erfenis bij vermeende schulden),
– verzekerings- doeleinden (o.a. brand- en inboedel verzekeringen),
– successierechten na overlijden (berekeningen i.v.m. de erfbelasting).
nieuwsgierigheid : (nieuwsgierig naar de waarde van een object of inboedel, of wat en hoe oud het is?)
Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden :
– taxaties (met of zonder rapport)
– taxaties op locatie (met of zonder rapport)
– taxaties zoals boven beschreven uitgebreid met een foto rapportage

kunst en antiek taxaties, inboedel taxeren

nr. 28810

gecertificeerd kunst en antiek taxaties

nr. 2010/08