DISCLAIMER

Deze site is eigendom van LoekvanAalst-ArtConsultancy, onderdeel van HA-Nederland.
Voor LoekvanAalst-ArtConsultancy is het streven naar een zorgvuldige weergave van informatie op haar website erg belangrijk. Er wordt met uiterste zorg aandacht besteed aan de actualiteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de website.

Ondanks deze constante aandacht kan LoekvanAalst-ArtConsultancy niet garanderen dat alle informatie juist is en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Uiteraard staat LoekvanAalst-ArtConsultancy open voor commentaar en suggesties ter bevordering van haar website, deze kunnen gestuurd worden via het contactformulier .

Daarnaast is voor LoekvanAalst-ArtConsultancy een verantwoorde omgang met de gegevens van haar cliënten van groot belang. Uw persoonsgegevens zullen te allen tijde zorgvuldig opgeslagen en beveiligd worden. De eisen waar LoekvanAalst-ArtConsultancy zichzelf aan houdt zijn opgeslagen in de Europese Privacywetgeving zoals genoemd in de General Data Protection Regulation, in Nederland beter bekend als Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op LoekvanAalst-ArtConsultancy.
LoekvanAalst-ArtConsultancy kan niks garanderen voor de gebruikers van haar website en draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid, toch zal er door LoekvanAalst-ArtConsultancy steeds op worden toegezien dat ook haar gebruikers met de grootste zorg en voorzichtigheid met alle gegevens omgaan.

Alle gegevens worden door middel van speciale procedures door Van Aalst-ArtConsultancy opgeslagen en beveiligd.