*laatst gewijzigd december 2023

Privacy Beleid

LoekvanAalst-ArtConsultancy maakt deel uit van HA-Nederland..
LoekvanAalst-ArtConsultancy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van zijn diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op deze website verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:
Uw mailadres ; eventueel uw naam, adres en woonplaats met eventueel uw telefoonnummer.

WAAROM ZIJN DEZE GEGEVENS NODIG?

LoekvanAalst-ArtConsultancy verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Verder kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

LoekvanAalst-ArtConsultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

LoekvanAalst-ArtConsultancy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

LoekvanAalst-ArtConsultancy gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar LoekvanAalst-ArtConsultancy.
Deze zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

LoekvanAalst-ArtConsultancy neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Deze site is eigendom van LoekvanAalst-ArtConsultancy, onderdeel van HA-Nederland.
Voor LoekvanAalst-ArtConsultancy is het streven naar een zorgvuldige weergave van informatie op haar website erg belangrijk. Er wordt met uiterste zorg aandacht besteed aan de actualiteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de website.

Ondanks deze constante aandacht kan LoekvanAalst-ArtConsultancy niet garanderen dat alle informatie juist is en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Uiteraard staat LoekvanAalst-ArtConsultancy open voor commentaar en suggesties ter bevordering van haar website, deze kunnen gestuurd worden via het contactformulier .

Daarnaast is voor LoekvanAalst-ArtConsultancy een verantwoorde omgang met de gegevens van haar cliënten van groot belang. Uw persoonsgegevens zullen te allen tijde zorgvuldig opgeslagen en beveiligd worden. De eisen waar LoekvanAalst-ArtConsultancy zichzelf aan houdt zijn opgeslagen in de Europese Privacywetgeving zoals genoemd in de General Data Protection Regulation, in Nederland beter bekend als Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op LoekvanAalst-ArtConsultancy.
LoekvanAalst-ArtConsultancy kan niks garanderen voor de gebruikers van haar website en draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid, toch zal er door LoekvanAalst-ArtConsultancy steeds op worden toegezien dat ook haar gebruikers met de grootste zorg en voorzichtigheid met alle gegevens omgaan.

Alle gegevens worden door middel van speciale procedures door Van Aalst-ArtConsultancy opgeslagen en beveiligd.

Algemene Voorwaarden

zie :
https://www.loekvanaalst-artconsultancy.nl/algemene-voorwaarden/