inboedeltaxatietaxateur waarde Breda

Heeft u een officieel, juridisch erkend, taxatierapport nodig, dan kan ik voor u  de aangewezen persoon zijn.

Gecertificeerd door Hobéon (Stichting Hobéon/SKO op basis van de Regelingen SRZ)) onder nummer 28810 ben ik juridisch erkend als taxateur roerende zaken (specialiteit meubelen voor 1700).
Een (gecertificeerd) taxatierapport kan dienst doen bij :
– juridische geschillen
inboedel verdelingen (zoals bij erfenissen of echtscheidingen),
beneficiaire aanvaardingen (van een erfenis bij vermeende schulden),
– verzekeringsdoeleinden (o.a. brand- en inboedel verzekeringen),
– successierechten na overlijden (berekeningen i.v.m. de erfbelasting).
nieuwsgierigheid : (nieuwsgierig naar de waarde van een object of inboedel, of wat en hoe oud het is?)
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden :
– taxaties (met of zonder rapport)
– taxaties op locatie (met of zonder rapport)
– taxaties zoals boven beschreven uitgebreid met een foto rapportage

kunst en antiek taxaties, inboedel taxeren

nr. 28810